techneat.cz

Postřikovače Techneat

Postřikovače přesné a výkonné na aplikace fungicidů, herbicidů a tekutých hnojiv na trávníkách zahrad, parků, fotbalových, golfových a jiných hřišť. Postřikovače určené nejen profesionálům.  


Mechanický postřikovač Techneat Acuspray s 25 litrovou nádrží a třemi tryskami

Mechanický postřikovač Acuspray 
  Acuspray - technické parametry, vlastnosti, využití, příslušenství
  Acuspray v eshopu Mechanický postřikovač Techneat Acuspray PRO s 25 litrovou nádrží s možností samostatného míchání směsi a třemi tryskami

Mechanický postřikovač Acuspray PRO 
  Acuspray PRO - technické parametry, vlastnosti, využití, příslušenství
  Acuspray PRO v eshopu Bateriový postřikovač Techneat Acuspray SOLO s 35 litrovou nádrží a dva metry širokými postřikovacími rameny se čtyřmi tryskami

  
  SOLO.jpg
  Acuspray SOLO - technické parametry, vlastnosti, využití, příslušenství
  Acuspray SOLO v eshopu Motorový postřikovač Techneat SPPS-80 pro velké trávníkové plochy s 80 litrovou nádrží a šesti tryskami

Motorový postřikovač SPPS-80


 
SPPS-80, technické parametry, vlastnosti, využití, příslušenství
  SPPS-80 informace o dostupnosti a ceně  na tel. 777 60 60 65 Motorový postřikovač Techneat SPPS-120 pro velké trávníkové plochy se 120 litrovou nádrží a šesti tryskami

Motorový postřikovač SPPS-120, na fotografii je ukázka prodloužené verze ramena na čtyři metry a osm trysek

 
 
SPPS-120, technické parametry, vlastnosti, využití, příslušenství 
  SPPS-120 informace o dostupnosti a ceně na tel. 777 60 60 65


Potřebujete více informací? Využijte poradenství na telefonním čísle 777 606065Trávníky  a jejich úloha v zahradách rodinných domů, parků, sportovních hřišť a význam zelených ploch u průmyslových objektů. Důvody které nás vedou k jejich údržbě a ke které neodmyslitelně patří používání kvalitních a přesných postřikovačů.


Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahradyVýznamy trávníků pro kvalitu života lidí jsou zaznamenány již před 2.000 lety. Historické záznamy dokazují, že trávníky byly součástí  rozsáhlých palácových zahrad císaře dynastie Han v Číně (100 př.nl), v perských zahradách v Asýrském království (rok 500 ), na sportovních hřištích Akbara Velkého, císaře z Hindustanu (rok 1600 ) a v britských zahradách Británie ve třináctém století.
Dnes jsou trávníky samozřejmostí téměř ve všech obydlených oblastech světa. Druhy trávníků a jejich kultivarů (jednotka nižší než druh) jsou pozoruhodně adaptabilní, některé z nich se přizpůsobily subarktickým oblastem a jiným obývaným regionům. Jsou využívané mnoha důležitými způsoby. Jako okrasné rostliny dodávají krásu prostředí a zlepšují estetickou hodnotu našich životů.
 S odbornými znalostmi a kvalitní technikou je možné udržet trávník v dobré kondici po celé vegetační období.Trávníky slouží jako hrací pole pro mnoho sportů a tím pomáhají mírnit zranění, která jsou pro silné sporty charakteristická a jsou také doplňkem našich rekreačních potřeb. Náš volný čas je výrazně podpořen intenzivně udržovanými trávníky všeho druhu. Snad nejméně zřejmý způsob, jakým trávník vyplňuje potřebu našeho života, je ve své funkční roli. Trávníky jsou v široké míře používány k zadržování vody, ukládání sedimentu a jsou funkční proti větrné erozi. Poskytují prospěšné prostředí okolo domů, veřejných i komerčních budov a jsou nedílnou součástí např. parků a hřbitovů. Zcela jistě zvyšují hodnotu nemovitostí a snižují znečištění ovzduší, hluku a množství nahromaděného tepla.
Správnou údržbou trávníku s ohledem na zásahové a preventivní fungicidní postřiky a dostatkem vhodně dodané minerální výživy docílíte dobrého vzhledu i ve velmi časném jarním období. Trávníky se také udržují na letištích a kolem nich, čímž se snižuje množství prachu a prodlužuje se životnost motorů letadel a tím samozřejmě i bezpečnost. Podobné výhody vytváří trávník v bezpečnostních zónách na dálnicích. Velikost a hodnotu průmyslu vytvářející a udržující trávníky je obtížné určit, protože trávník je trvalá plodina a po jeho založení může existenčně vydržet i po celé generace. Jeho plocha  obecně přímo souvisí s hustotou obyvatelstva a jejím bohatstvím a volným časem. V USA  je trávníkový průmysl jedním z největších segmentů zemědělství a zahradnictví. Rostliny trávníků jsou však postiženy četnými patogenními činidly, hmyzem a fyziologickými faktory. Náklady na choroby a snahy o jejich prevenci jsou nemalé, je obtížné  je vyhodnotit a tím i nejčastěji fungicidní cestou odstranit. Z tohoto důvodu dáváme nemálo energie co do nejpřesnější diagnostiky infekčních onemocnění, jen tím budeme úspěšní v určení nejvhodnější účinné látky obsažené v fungicidním přípravku. Podobně se chováme i k dalším chemickým látkám rozstřikovanými po trávnících jako jsou selektivní herbicidy pro odplevelení trávníků nebo dodání základní i doplňkové výživy trávníkovým rostlinám foliárním nanášením rovněž postřikem na list trávníkových rostlin.

Preventivní podzimní i jarní postřik fungicidy patří mezi základní údržbu každého trávníku. Aby byl co nejvíce efektivní a zároveň šetrný k životnímu prostředí je nutné použití přesné aplikační techniky jakou je profesionální postřikovač Acuspray. Jednou ze zásad při aplikaci všech systémových pesticidů je odstranění organické i anorganické hmoty z trávníku jemnými plastovými vějířovitými hráběmi.

Deflektor jednoduše nastavíte tak, aby jeho spodní hrana lehce překrývala vrcholky listů trávníkových rostlin.

Aby postřik nestékal po stěnách krytu a tím nezpůsobil nerovnoměrné a nadměrné dávkování postřikované kapaliny je nutné podložkou zaslepit krajní trysky a prostřední vyměnit za trysku s větším průtokem. Tato sada trysek je součástí deflektoru.

Pro nežádoucí úlet postřikované kapaliny zejména selektivních herbicidů pro odplevelení trávníku je vhodné použít deflektor. Chráníte tím okolní rostliny i sami sebe před zbytečným vdechováním zdraví neprospěšných látek.

Díky dobře viditelným dráhám v trávníku po kolech postřikovače Techneat Acuspray se vyvarujete chybným místům, kde by postřik chyběl, nebo naopak jeho dávka by byla několikanásobná. V praxi je ideální postřikovačem Acuspray objet celou plochu a potom z jedné strany postřikovat ve vodorovných dráhách. Zbývá jen tyto chemické nejen pesticidní směsi co nejpřesněji (se zaměřením na poměr plochy a dávky) a co nejrovnoměrněji  (v dávce pouze ulpívající na listech trávníkových rostlin) bez možnosti nechtěně vynechaných lokalit na trávník postřikem nanést. Když už máme v úmyslu tyto pesticidní i jiné doplňkové látky aplikovat, měly by tyto aplikace probíhat co nejpřesněji a to nejen ve jménu co největšího účinku, ale i s ohledem na životní prostředí kolem nás. K čemu je postřik, který stéká z listů na půdní profil? Takovou aplikací způsobíme jen kontaminaci prostředí kolem nás. Nebo postřik v nedostatečné dávce? Tím vytvoříme prostředí pro rezistenci patogenu v oblasti likvidace chorob, nebo způsobíme omezenou účinnost např. při odplevelení trávníkových ploch. Naopak při předávkování pesticidů (fungicidů a všech herbicidů), tekutých hnojiv a jiných podpůrných prostředků můžeme způsobit závažné poškození trávníku. A tím pohled investora na celkovu práci zhotovitele negativně ohodnocený. A jak říká klasik - kdo ztratí důvěru, nemůže ztratit víc... (FIDEM QUI PERDIT NIHIL POTEST ULTRA PERDERE)

Řešením jsou výrobky Techneat, postřikovací jednotky určené pro malé i velké travnaté plochy všeho druhu jako jsou travnaté plochy zahrad rodinných domů, fotbalových, golfových a jiných hřišť. Mají schopnost přesného a rovnoměrného postřikování, jsou velmi výkonné a přitom nenáročné na obsluhu i s ohledem na fyzickou námahu. A čas k ošetření trávníkových ploch klasickými zádovými postřikovačemi je s výrobky Techneat  nesrovnatelně menší a díky stopám od kol po sobě zanechávajících na trávníku nedojde k neúmyslnému vynechání lokalit, nebo naopak ke znásobené dávce.  

Postřikovač Acuspray má velmi přesné a konstantní dávkování. Díky jednoduchému přepočtu rozdílu aplikované kapaliny můžete zjistit po dokončení ošetření trávníku jeho výměru. Aby byly dráhy ve stejné vzdálenosti od sebe a na celé dráze aplikovaná konstantní dávka je u verze Acuspray Pro doplněk ve formě sklopných koleček ukazujících konec celkového dostřiku.  Provádět údržbu trávníků všech druhů postřikovačem Techneat Acuspray je velmi rychlé, v přesné konstantní dávce a jednoduché. Postřikovač Acuspray je lehký a díky sklopnému madlu pro transport praktický. 25 litrovou nádrž není nutné nosit na zádech, obsluha při postřikování Acuspray jednoduše tlačí kupředu a bez výrazného ohledu na rychlost chůze membránové čerpadlo dávkuje konstantní množství kapaliny. Postřikovač Acuspray PRO je vybaven mícháním směsi pohybem vpřed. Tato funkce je důležitá zejména u mixů fungicidů, nebo herbicidů. Odpadá tím tzv, odstříknutí na jinou plochu než trávník. Postřik se spouští pohybem vpřed a zmačknutím páky na držadle. Při pohybu zpět Acuspray ani Acuspray PRO nespouští čerpadlo. Postřikovače Acuspray dodávají trávníku roztok fungicidů, herbicidů nebo i tekutou minerální výživu s konstantní dávkou 4 litry na 100m2. Tato dávka je doporučená pro rovnoměrné rozprostření účinných látek formou vytvořených kapek na listech bez nežádoucího stékání na půdní profil.


Mechanický postřikovač Techneat Acuspray s 25 litrovou nádrží a třemi tryskami

Mechanický postřikovač Acuspray

Mechanický ručně vedený postřikovač je určen nejen profesionálním správcům trávníkových ploch, ale i majitelům trávníků, kteří přistupují k jejich údržbě s profesionálním přístupem. Postřikovač techneat Acuspray má plastovou 25litrovou nádrž a toto množství pokryje plochu 625 m2 postřikovaného trávníku. Postřikovač Techneat Acuspray je vybaven jedinečným membránovým čerpadlem poháněným předními koly, která zajišťují přesnou aplikační rychlost vzhledem ke konstantnímu dávkování na m2 i při různých výkyvech v rychlosti chůze. Postřikovač vyniká nízkou konstrukční hmotností, ale i robustností a odolností a při správné údržbě i dlouhou životností.
Postřikovač Techneat Acuspray je ideální postřikovač pro trávníky zahrad, golfové greeny, bowlingové greeny a kriketové čtverce, kde jsou vyžadována častá ošetření. Produktivita, snadnost použití a přesnost při postřikování trávníků jsou mnohem lepší než u tradičních zádových postřikovačů.

Techneat Acuspray - technické vlastnosti:

Nádrž: Kapacita 25 litrů (nádrž je vyrobena ze středně hustotního polyethylenu), pokrytí 625m2 postřikované trávníkové plochy
Pumpa: Objemové membránové čerpadlo poháněné předními koly přez ozubený řemen, čerpadlo vhodné pro většinu chemikálií 
Dosah: 1metr efektivního dostřiku (celkový dostřik je přibližně 1,6 metru)
Tělo trysky: Jednoduchý c/w membránový zpětný ventil (DCV) - nekapající trysky
Tryska: červená, postřik pod úhlem 110 stupňů, deflektorová koncovka
Kola: Pneumatiky
Suchá hmotnost: 16kg
Příslušenství: plastový deflektor pro zabránění nechtěného úletu postřikované kapaliny

Deflektor rampy s tryskami

Techneat Acuspray v eshopu


Mechanický postřikovač Techneat Acuspray PRO s 25 litrovou nádrží s možností samostatného míchání směsi a třemi tryskami

Mechanický postřikovač Acuspray PROJedná se o vylepšenou verzi postřikovače Techneat Acuspray. Stejně jako postřikovač Acuspray má i Acuspray PRO 25 litrovou nádrž s konstantní dávkováním čtyři litry na 100m2 bez výrazného ohledu na rychlost chůze. I čerpadlo postřikovače Acuspray PRO je stejné konstrukce, stejně tak rampa s třemi tryskami, rámem a praktickým sklopným držadlem. Obrovskou výhodou je ale možnost dokonalého míchání směsi i přímo na trávníkové ploše. To je výhodné zejména při použití tzv. mixů fungicidů i herbicidů. Zejména mix fungicidů kontaktního a systémového vytvoří bílou emulzi, která po nalití do nádrže s vodou klesne k nasávacímu filtru čerpadla. U postřikovače Acuspray se musí tato směs nejprve tzv. odstříknout mimo trávníkovou plochu, jinak hrozí poškození trávníkových rostlin předávkováním. Acuspray Pro jednoduchým pojezdem i přímo po trávníku směs důkladně promíchá a aplikace na něj začne jen po zmačknutí páky na držadle. Při pojezdu vzad postřikovač Acuspray PRO čerpadlo nespouští. Postřikovač je také vybaven sklopnými kolečky umístěnými na rampě s tryskami pro lepší orientaci šíře celkového dostřiku. Postřikovač Acuspray PRO zajišťuje komfortní, rychlé, přesné a pro obsluhu jednoduché ošetření trávníků všech druhů malých i velkých výměr.

Techneat Acuspray PRO - technické vlastnosti:

Bez zmačknuté aplikační páky a pohybu předních kol vpřed nebude postřikovač Acuspray PRO směs aplikovat, jen ji důkladně promíchá v nádrži. Pohled na odbočení k hadici pro zpětné vracení čerpané směsi zpět do nádrže. Nádrž: Kapacita 25 litrů (nádrž je vyrobena ze středně hustotního polyethylenu), pokrytí 625m2 postřikované trávníkové plochy 
Pumpa: Objemové membránové čerpadlo poháněné předními koly přez ozubený řemen, čerpadlo vhodné pro většinu chemikálií 
Dosah: 1metr efektivního dostřiku (celkový dostřik je přibližně 1,6 metru)
Tělo trysky: Jednoduchý c/w membránový zpětný ventil (DCV) - nekapající trysky
Tryska: červená, postřik pod úhlem 110 stupňů, deflektorová koncovka
Kola: Pneumatiky
Suchá hmotnost: 16,5kg
Příslušenství: plastový deflektor pro zabránění nechtěného úletu postřikované kapaliny

Deflektor rampy s tryskami

Techneat Acuspray PRO v eshopu

 


Bateriový postřikovač Techneat Acuspray SOLO s 35 litrovou nádrží a dva metry širokými postřikovacími rameny se čtyřmi tryskami

SOLO.jpgNovinka Acuspray Solo doplňuje stávající řadu postřikovačů, která již zahrnuje stroje Acuspray, Acuspray PRO i SPPS. Acuspray SOLO nabízí správcům trávníků sportovních ploch, parků i větších výměr trávníků zahrad vysokou kvalitu zúročenou z lehké ale robustní polyethylenové nádrže spolu spolu s korozivzdornou pozinkovanou ocelovou konstrukcí.
Acuspray SOLO je navržen a vyroben ve Velké Británii, je to uživatelsky pohodlný a výkonný postřikovač s velmi tichým provozem, takže jej lze používat pozdě večer, brzy ráno a je ideální pro použití v zastavěných oblastech. Stroj je poháněný 12v baterií , má 2 metrové rameno nabízející obsluze vynikající pokrytí postřikem a nádrž 35L zajišťující méně zastávek při doplňování obsahu nádrže. Většina ovládacích prvků, včetně manometru, který monitoruje a reguluje výkon postřikovače Solo, je pohodlně umístěna na nádrži postřikovače a rameno s tryskami se úhledně sklopí pro snadné skladování a transport. Nádrž Acuspray SOLO s objemem 35 litrů umožňuje pokrýt až 875 m2, takže je samozřejmě mnohem výkonější s precizním výsledkem než pokrytí nabízené tradičním zádovým postřikovačem. Postřikovač Acusparay SOLO je určen pro profesionálnísprávce trávníkových ploch všech druhů, kteří vyžadují přesné zařízení, které se snadno ovládá a je vyrobeno tak, aby jeho životnost byla po dlouhou dobu.

Acuspray SOLO, vlastnosti postřikovače:

Velmi nízký tlak na půdní profil 
Vynikající manévrovatelnost 
Nádrž: kapacita 35 litrů (polyethylen střední hustoty)
Pumpa: Shurflo 2088-343-135 
Postřikovací ramena: 2 metry široká postřikovací ramena se čtyřmi tryskami
Baterie: 12 V 10Ah baterie
Techneat Acuspray SOLO v eshopu 


Motorový postřikovač Techneat SPPS-80 pro velké trávníkové plochy s 80 litrovou nádrží a šesti tryskami

Motorový postřikovač SPPS-80

Postřikovače SPPS používají v Británii správci předních britských tenisových trávníkových kurtů, fotbalových a golfových klubů a dále bowlingové a kriketové kluby.  Postřikovače SPPS mají silné motory Honda o výkonu 5,5hp, které poskytují dostatečný výkon pro bezproblémový pohon postřikovacího stroje i přes nerovnou zem. Jedinečná konfigurace přenosu výkonu umožňuje kontinuální provoz čerpadla pro stálé míchání směsi v 80 litrové nádrži a díky účinnému uspořádání spojky je možný pojezd postřikovače pomocí poháněných předních kol. Vynikající manévrovatelnost je dosažena použitím diferenciálu na přední nápravě a zadním otočném kolečku. Kola s pneumatikami se k trávníku chovají velmi šetrně vzhledem k nízkému tlaku na něj a to poskytuje výhodu údržby trávníku i když nejsou podmínky ideální, zejména díky mokrém půdním profilu. Postřikování se provádí pomocí trysek po půl metrech vzájemně od sebe vzdálených. Standardní délka ramena jsou tři metry a je možné boční ramena zvednout z každé strany. To znamená, že celé rameno je rozděleno na tři části po dvou tryskách. každá tato sekce může být nezávisle na dekci druhé zapnuta, nebo vypnuta. Standardní délka ramena jsou tři metry a je možné boční ramena zvednout z každé strany. Součástí příslušenství je prodloužení každého z ramen o půl metru a tím o jednu trysku. Prodloužením ramen získá postřikovač SPPS celkovou délku ramen čtyři metry, na kterém je uchyceno osm trysek.

Vlastnosti postřikovače:

Velmi nízký tlak na půdní profil
Vynikající manévrovatelnost
Nádrž: 80 litrů
Výkonný motor Honda
Systém spojky umožňující pohoj stroje a míchání a postřikování směsi
Trysky bez nežádoucího ukapávání
Rameno standardní délky 3 metrů a šesti trysek

Příslušenství:
Prodloužení ramena o 1 metr a dvě trysky 

SPPS-80 informace o dostupnosti a ceně poradenstvi.jpg 777 60 60 65
Motorový postřikovač Techneat SPPS-120 pro velké trávníkové plochy se 120 litrovou nádrží a šesti tryskami

Motorový postřikovač SPPS-120, na fotografii je ukázka prodloužené verze ramena na čtyři metry a osm trysek

Postřikovače SPPS používají v Británii správci předních britských tenisových trávníkových kurtů, fotbalových a golfových klubů a dále bowlingové a kriketové kluby.  Postřikovače SPPS mají silné motory Honda o výkonu 5,5hp, které poskytují dostatečný výkon pro bezproblémový pohon postřikovacího stroje i přes nerovnou zem. Jedinečná konfigurace přenosu výkonu umožňuje kontinuální provoz čerpadla pro stálé míchání směsi v nádrži o objemu 120 litrů a díky účinnému uspořádání spojky je možný pojezd postřikovače pomocí poháněných předních kol. Vynikající manévrovatelnost je dosažena použitím diferenciálu na přední nápravě a zadním otočném kolečku. Kola s pneumatikami se k trávníku chovají velmi šetrně vzhledem k nízkému tlaku na něj a to poskytuje výhodu údržby trávníku i když nejsou podmínky ideální, zejména díky mokrém půdním profilu. Postřikování se provádí pomocí trysek po půl metrech vzájemně od sebe vzdálených. Standardní délka ramena jsou tři metry a je možné boční ramena zvednout z každé strany. To znamená, že celé reameno je rozděleno na tři části po dvou tryskách. každá tato sekce může být nezávisle na dekci druhé zapnuta, nebo vypnuta. Součástí příslušenství je prodloužení každého z ramen o půl metru a tím o jednu trysku. Prodloužením ramen získá postřikovač SPPS celkovou délku ramen čtyři metry, na kterém je uchyceno osm trysek.

Vlastnosti postřikovače:

Velmi nízký tlak na půdní profil
Vynikající manévrovatelnost
Nádrž 120 litrů
Výkonný motor Honda
Systém spojky umožňující pohoj stroje a míchání a postřikování směsi
Trysky bez nežádoucího ukapávání
Rameno standardní délky 3 metrů a šesti trysek

Příslušenství:
Prodloužení ramena o 1 metr a dvě trysky 

SPPS-120 informace o dostupnosti a ceně poradenstvi.jpg 777 60 60 65
Mimosoudní řešení sporů

Vlastní a partnerské weby